A1. Sekcja Historyczna PTI

Cele działalności
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
Celem Sekcji jest tworzenie warunków współpracy dla swoich członków, w celu wymiany doświadczeń i informacji sprzyjającej zachowaniu wiedzy i efektów działań informatyki polskiej w minionych latach.

Formy działalności
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
Lista dyskusyjna dla członków sekcji dostępna jest pod adresem : TBF
Konferencje: Konferencje własne
Konferencje pod patronatem sekcji
Certyfikaty
Opinie

Struktura organizacyjna
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

Skład zarządu sekcji:
Przewodniczący Zarządu Sekcji – Jerzy Nowak
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Sekcji – Stanisław Jaskólski
Sekretarz Zarządu Sekcji – Agnieszka Boboli

Kontakty administracyjne
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
W sprawach organizacyjnych i zawartości witryny proszę kontaktować się z przewodniczącym Sekcji kol. Jerzym Nowakiem.

Informacje członkowskie
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

Członkowie Sekcji Historycznej PTI

Członkowie wspierający

Regulamin Sekcji Historycznej PTI (PDF, 140 KB)

Członkowie korespondenci (nie będący członkami PTI)

Współpraca międzynarodowa
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
Współpracujące organizacje zagraniczne

Inne
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
Linki zewnętrzne