A1.1. Członkowie Sekcji Historycznej PTI

Członkowie sekcji (w kolejności alfabetycznej):

 • Krystyna Błażewicz
 • Agnieszka Boboli
 • Marcin Cieślak
 • Juliusz Czarnowski
 • Borys Czerniejewski
 • Zbigniew Daleczko
 • Jarosław Deminet
 • Janusz Dorożyński
 • Andrzej Dyżewski
 • Andrzej Goleń
 • Janusz Grabara
 • Piotr Greniewski
 • Andrzej Horodeński
 • Zbigniew Huzar
 • Stanisław Jaskólski
 • Ryszard Jurczak
 • Adrian Kapczyński
 • Maciej Kozłowski
 • Wojciech Kulik
 • Tomasz Kulisiewicz
 • Marian Kuraś
 • Jerzy Kurowski
 • Paweł Łazuchiewicz
 • Jerzy Ludwichowski
 • Włodzimierz Marciński
 • Zbigniew Maryniak
 • Hanna Mazur
 • Zygmunt Mazur
 • Andrzej Niemiec
 • Jerzy S. Nowak
 • Wojciech Olejniczak
 • Beata Ostrowska
 • Bogdan Pilawski
 • Witold Staniszkis
 • Walery Susłow
 • Tomasz Szatkowski
 • Andrzej Szczerba
 • Zdzisław Szyjewski
 • Barbara Szymańska
 • Marek Średniawa
 • Sławomir Trautma
 • Marek Valenta
 • Janusz Żmudziński