A1.2. Członkowie wspierający Sekcji Historycznej PTI

W sprawach członkowstwa wspierającego prosimy o kontakt z kol. Jerzym Nowakiem.