A10. Elektronika

1. Grabiec P., Dumania P., Owczarek A. – Czy można w Polsce nie rozwijać  mikroelektroniki?, Wyd. ITE, Warszawa 1989 (PDF)

2. Prace ITE CEMI, nr 8/1992 (PDF)

3. Swoboda J., Świderski J. – Koncepcja prognozy rozwoju elektroniki półprzewodnikowej w Polsce w latach 1989 – 2010, Wyd. ITE, Warszawa 1988 (PDF)

4. Swoboda J., Świderski J. – Analiza sytuacji w polskiej elektronice półprzewodnikowej,  Wyd. ITE, Warszawa 1996 (PDF)

5. Zarys historii elektroniki –

http://www.scalak.elektro.agh.edu.pl/students/a1/Strony/HEL1.htm