A5.2. Programy i plany rozwoju

Analizy, programy i plany rozwoju

 Rok  Autor  Tytuł PDF DJVU Miejsce publikacji
1969 M.Iłowiecki
E. Zygaliński
(Z. Ryznar)
Gra o komputery pdf  djvu Polityka 6/1969
1973 M.Bazewicz     E.Bilski    T.Mika Program rozwoju informatyki WASC pdf djvu Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
1980 Z.Gluza Sprawa informatyki pdf djvu Informatyka 9/1980
1981 Zespół pod kierownictwem A.Kilińskiego  Ocena polskiego przemysłu komputerowego 1971-1980 pdf djvu  Informatyka 9-10/1981
1981 Zespół pod kierownictwem A.Kilińskiego Ocena przedsięwzięcia K-202 pdf djvu Informatyka 9-10/1981
1983 Ocena stanu informatyki w Polsce czesc I
czesc II
czesc I
czesc II
Komitet Informatyki
1987 Zespół pod kierownictwem K. Totta Program doskonalenia systemu postępu N-T w gospodarce narodowej pdf djvu Komitet ds Nauki i Postępu Technicznego przy RM
1996 Analiza sytuacji zatrudnienia pdf djvu
2011 Z.Ryznar Zarys historii programowania html Klio
2014 A B C D E