A5.3. Opracowania i artykuły

Opracowania dotyczące Informatyki Polskiej

Rok

Autor

Tytuł

PDF

DJVU

Miejsce publikacji

2002 Z.Ryznar Zarys historii komputeryzacji polskich banków (na prawach rękopisu)

pdf

djvu

KLIO
1966 E.Zadrzyński Elektroniczne Maszyny Cyfrowe

pdf

djvu

Nowe Drogi 3/1966
1965 J.Knysz Elektroniczne Maszyny Matematyczne (w : Rozwój techniki w PRL )

pdf

djvu

WNT
2009 R.Dolczewski O początkach Informatyki Korporacyjnej w Polsce

pdf

djvu

CSBI
1960 A. Empacher Maszyny liczą same – rozdz. III

pdf

djvu

Wydawnictwo Wiedza Powszechna
1969 MCERO – komputer dla energetyki

pdf

djvu

Maszyny Matematyczne 9/1969
1958 L.Łukasiewicz XYZ

pdf

djvu

Problemy 11/1958
K.Żymełka Minikomputer PRS-4 – wspomnienia konstruktora

pdf

djvu

KLIO
1960 L.Infeld Podstawowy warunek prawdziwego postępu technicznego

pdf

djvu

Nowe Drogi 9/1960
1954 R.Marczyński Elektronowe automatyczne maszyny cyfrowe

pdf

djvu

Zastosowania Matematyki
1986 Program rozwoju systemów i urządzeń informatyki na lata 1987 – 1990

pdf

djvu

Biuletyn MERA
1979 Raport – Rozwój mikroelektroniki

pdf

djvu

CINTE 5/1979
1970 A.Wiśniewski Oprogramowanie ZAM-41

pdf

djvu

COPAN
1974 Klasyfikacja komputerów

pdf

djvu

Zarządzanie 11/1974
1988 PKAPI

pdf

djvu

NOT
1965 O.Lange Maszyna licząca i rynek

pdf

djvu

1958 W. Jaworski Praca doktorska z informatyki – Programowana maszyna cyfrowa z nową budową instrukcji

pdf

djvu

1966 T.Kamburelis Maszyna cyfrowa ODRA 1003

pdf

djvu

Zastosowania Matematyki T. VIII
1971 T.Kamburelis Maszyna cyfrowa Odra 1305

pdf

djvu

 Biul. MERA
1977 J.Dańda Informatyka w Polsce cz. I

pdf

djvu

1977 J.Dańda Informatyka w Polsce cz. II – oprogramowanie

pdf

djvu

1977 J.Dańda Informatyka w Polsce cz. III – sprzęt

pdf

djvu

1961 J.Lipiński ETO w administracji

pdf

djvu

Ministerstwo Finansów
1962 W.Jaworski Terminologia techniki przetwarzania informacji

pdf

djvu

1961 W.Jaworski
R.Herczyński
Automatyczne przetwarzanie informacji

pdf

djvu

Nowe Drogi 1/1961
1956 P.Szeptycki Nowoczesne maszyny matematyczne

pdf

djvu

Wiedza Powszechna
M.Greniewski Początki polskiej informatyki 1948-1963

pdf

djvu

M.Greniewski Komputery ODRA 1300

pdf

djvu

2010 R.Warski PESEL – krótki zarys dziejów

pdf

djvu

konferencja PTI
2010
1971 J.Karpiński Założenia techniczne K-202

pdf

djvu

1974 R.Wrzesień Wykaz maszyn cyfrowych z krajów kapitalistycznych zainstalowanych w Polsce

pdf

djvu

1988 Praca zbiorowa Kronika rozwoju Informatyki na wybrzeżu gdańskim

pdf

djvu

Opracowanie PTI