A5.4. Firmy i instytucje

djvuInformatyka w firmach i instytucjach

Rok

Autor

Tytuł

PDF

DJVU

Miejsce publikacji

1928 J.Miller O dokładności opracowywania danych statystycznych (GUS) przy pomocy maszyn systemu Powersa pdf djvu GUS
1930 J.Miller Historia, rozwój i stan obecny maszynowego opracowywania dat statystycznych w GUS pdf djvu GUS
1931 J.Miller Kalkulacja kosztów maszynowego opracowania dat statystycznych pdf djvu GUS
1930 L.Kerner Maszyny Powersa i System kart dziurkowanych pdf djvu Przegląd Organizacji 6/1930
1931 J.Polski System kart dziurkowanych „HOLLERITH” w przedsiębirstwie górniczym pdf djvu Przegląd Organizacji 10/1931
1959 Oferta ZUSE dla jednej z polskich fabryk pdf djvu ZUSE
1981 Dyskusja grupowa O 15-to leciu przedsiębiorstw ZETO pdf djvu Informatyka 1/1981
1983 K.Pakulski ETOB Warszawa w latach 1953-1983 pdf djvu Informatyka 10/1983
1985 M.Doniec W.Burczyk E.Łasut MERA 400 i PSPD 90 w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawiew pdf djvu Politechnika Śląska
1985 A.Goleń W.Mierzowski Stan Informatyki w polskim hutnictwie pdf djvu CIBEH
1985 J.Piga 30-lecie CIBEH pdf djvu CIBEH
1985 Dyplom z targów EXPO w Plowdiw dla polskich inżynierów za tester do seecheck-a (MERA 9150) i uzyskany patent pdf djvu Targi Plowdiw
1987 HCP Materiały konferencyjne pdf djvu
2000 K.Żymełka Monitorowanie przebiegu procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa
w dyspozytorniach polskich kopalń
pdf djvu ISS
2003 J.Bezpałko M.Bielobradek Z.Pasek Dzieje MERA Błonie 1953-2003 (na prawach rękopisu) pdf djvu Klio
2005 J.Zieliński Informatyka w Lasach Państwowych część Iczęść II część Iczęść II Klio
2006 T.Bojaryn J.Nowak Bumar Łabędy – dzieje informatyczne pdf djvu Klio
2006 W.Adamski Historia Informatyki w PZL Mielec pdf djvu Klio
2012 J.Bezpałko Historia MERA Błonie pdf djvu Klio
1970 Koncepcja uruchomienia produkcji Elektronicznej maszyny cyfrowej ODRA 1305 pdf djvu Klio
2010 K.Jasiorowski Informacje o oddziale ZETO Łódź w Radomsku pdf djvu Klio
Informacja o firmach należących do zjednoczenia MERA html Klio
2012 A.Raczkowski Ośrodek Informatyki HCP Poznań – fragmenty wspomnień pdf djvu Klio
1995 * Przedsiębiorstwa sieci ZETO pdf djvu broszura sieci ZETO

 

Narodowy Bank Polski

Opracowania:

Historia Informatyki w NBP pióra Pawła Łazuchiewicza (PDF) (DJVU)