A5.5. Historia PTI

Dokumenty PTI

 Rok  Autorzy  Tytuł  PDF  DJVU Miejsce pierwszej publikacji
1980 Łódzkie Stowarzyszenie Informatyków pdf djvu Informatyka 7-8/1980
 2012  Porozumienie NOT <–> PTI o digitalizacji Informatyki pdf djvu  KLIO

 

Wykaz uczestników I zjazdu założycielskiego PTI z 23 maja 1981

Skład pierwszego Zarządu Głównego PTI wybranego 23 maja 1981

Pierwszy Statut PTI uchwalony 23 maja 1981

Referat Programowy komitetu założycielskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dokument wpisu PTI do rejestru stowarzyszeń 

Pierwszy statut PTI – wg Informatyka nr 9-10/1981

Powstaje stowarzyszenie informatykow polskich  – wg: Informatyka nr 1/1981

Organizacji ciąg dalszy – wg: Informatyka nr 2/1981

Zjazd założycielski – wg: Informatyka nr 5-6/1981

Decyzja MHWiU z 14.05.1987 – dz. gosp. PTI

Decyzja MHWiU z 21.09.1987 – Urzad Postepu N-T i Wdrożeń

Uchwała II Walnego Zjazdu  Delegatów – wg: Informatyka nr 2/1989

Raport PTI z roku 1991 (ok. 40 MB) – „Propozycja strategii rozwoju informatyki i jej zastosowań w Rzeczypospolitej Polskiej”

Wywiady Profesora W.M. Turskiego – prezesa PTI

 • Jest w tym cel …., opublikowany w Życiu Warszawy  23 czerwca 1984
  wersja    pdf djvu
 • Piramid nie buduje się od góry    opublikowany w Polityce 1 grudnia 1984
  wersja   pdf djvu
 • Rzecz głęboko matematyczna  – opublikowany w Życiu Gospodarczym 13 kwietnia 1986
  wersja    pdf   (strona 1 strona 2)     djvu (strona 1 strona 2)
 • Uczyć czy korzystać, opublikowany w Przeglądzie Tygodniowym  25 stycznia 1987
  wersja     pdf djvu

Publikacje PTI:

 • Materiały szkoleniowe 1/90: Janusz Rybnik, Jerzy Solak – Stacje Robocze    pdf djvu