A6.1. Informatyka w uczelniach

Politechnika Gdańska

  • Przegląd Telekomunikacyjny nr 5/2012; 60 lat Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, brak w sieci

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska – Wydział Informatyki i Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań, Katedra Technologii Informacyjnych

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Szczeciński

Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki

  • Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 1968 – 2008, brak wersji cyfrowej