A6.2. Edukacja informatyczna

Historia Edukacji Informatycznej

Rok

Autor

Tytuł

PDF

DJVU

Miejsce publikacji

2000 M.Sysło Historia komputerów w edukacji w Polsce do roku 1994

pdf

djvu

2000 J.Madey          M.Sysło Początki Informatyki w Polsce

pdf

djvu

Informatyka 9/10/2000
1972 W.Findeisen
R.Kulikowski
M.Nałęcz      J.Seidler A.Straszak   S.Węgrzyn
Rola Nauk Cybernetycznych w rozwoju kraju

pdf

djvu

Polska Akademia Nauk XXXIV Sesja zgromadzenia ogólnego PAN